پیش دبستان و دبستان دخترانه نواندیشان خلاق تاسیس 1397

بازی ریاضی

در این بازی ریاضی، رقابت و حل مسئله با چند تاس است.بچه‌ها در این بازی تمرین پایه علم ریاضی دارند و بر روی مهارتهای حل مسئله ریاضی قوای ذهنی و تقویت تفکر انتقادی یا همان تفکر تیزبینانه کار می‌کنند.

تقویت تفکر انتقادی

در این بازی ریاضی رقابت و حل مسئله با چند تاس خواهیم داشت. بازیکن ها باید ۴ تا از نشانگر‌ها را در یک سطر با عملیات جمع ، تفریق ، ضرب و تقسیم قرار بدهند.بچه‌ها در بازی ریاضی تمرین پایه علم ریاضی دارند و بر روی مهارتهای حل مسئله ریاضی ، قوای ذهنی و تقویت تفکر انتقادی یا همان تفکر تیزبینانه کار می‌کنند.

کودک‌تان را برای پیدا کردن بهترین استراتژی و تدبیر برای برنده شدن در این بازی ریاضی تشویق کنید.

ادامه مطلب...