پیش دبستان و دبستان دخترانه نواندیشان خلاق تاسیس 1397

حضور سرکار خانم جوانی معاون ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در پیش دبستانی نواندیشان خلاق

معاون ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان :
هزینه کردن در آموزش و پرورش یک سرمایه گذاری است.
جوانی معاون ابتدایی اداره کل اموزش و پرورش استان اصفهان در آئین زنگ غنچه ها که در پیش دبستانی نواندیشان خلاق در ناحیه دو آموزش و پرورش برگزار شد حضور یافتند.

ادامه مطلب...

عسکری مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو استان اصفهان در آئین زنگ غنچه ها در پیش دبستانی نواندیشان خلاق

عسکری مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو استان اصفهان در آئین زنگ غنچه ها:
پیش دبستانی فرصت مناسبی برای کشف استعدادها نوآموزان است.
عسکری مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو در آئین زنگ غنچه ها در پیش دبستانی نواندیشان خلاق که با حضور مسئولین،نوآموزان و اولیا گرامی دانش آموزان برگزار شد،پیش دبستانی را فرصت مناسبی برای کشف استعدادنوآموزان دانست.

ادامه مطلب...

زنگ غنچه ها با حضور مسولان اداره کل آموزش و پرورش در پیش دبستانی نواندیشان خلاق

آئین نواختن زنگ غنچه ها
در آموزش و پرورش ناحیه دو برگزار شد.
آئین نواختن زنگ غنچه ها در پیش دبستانی نواندیشان خلاق در ناحیه دو با حضور مسئولین ،نوآموزان و والدین برگزار شد.

ادامه مطلب...

روش های آموزش پیش دبستانی

روش آموزش پیش دبستانی، بیشتر بازی محور است و فعالیت های آن آزادی محورند. بازی، نقش بسیار مهم و کلیدی در آموزش پیش دبستانی دارد. این روش، مبتنی بر بازی است و کودک در دوره پیش دبستانی، در همه فعالیت ها، فعالانه شرکت داشته و نباید منفعل باشد ما گفتیم که ارزشیابی ها در دوره پیش دبستانی، باید تکوینی باشند. در اینجا، بین نگرش ها و فعالیت های والدین در خانه و ...

روش آموزش پیش دبستانی، بیشتر بازی محور است و فعالیت های آن آزادی محورند. بازی، نقش بسیار مهم و کلیدی در آموزش پیش دبستانی دارد. این روش، مبتنی بر بازی است و کودک در دوره پیش دبستانی، در همه فعالیت ها، فعالانه شرکت داشته و نباید منفعل باشد ما گفتیم که ارزشیابی ها در دوره پیش دبستانی، باید تکوینی باشند. در اینجا، بین نگرش ها و فعالیت های والدین در خانه و فعالیت ها و روش های تدریس معلمان در دوره پیش دبستانی، تضاد وجود دارد. از طریق ایجاد ارتباط منظم با والدین و ارائه آموزشهای منظم و نظام دار به آنها، باید تضاد بین نگرش های والدین و معلمان پیش دبستانی را از بین برد.  

ادامه مطلب...